Padcoaching

Padcoaching is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze vanuit een hogere optiek met situaties in hun dagelijks leven om kunnen gaan. Met een kleine groep (3-4 deelnemers) ga je samen op pad. Een ontdekkingstocht waar we verlichting en vrijheid als startpunt nemen in je dagelijks leven. Je wordt begeleid in het werken aan herkenning en herinnering van je vrije aard en verwerft inzicht in de belemmerende patronen van je psyche.

Werkwijze:
Iedere deelnemer bereidt een casus voor en levert deze een week voorafgaand aan de bijeenkomst in. Een casus is een situatie waar je graag naar wilt kijken, die je lastig vindt of waar je een vraag over hebt. We starten de bijeenkomst met lichaamswerk en meditatie om zo de vrije dimensie in onszelf wakker te maken en af te stemmen op onze verlichte aard.

Vervolgens behandelen we de ingebrachte casussen vanuit een Zijnsgeoriënteerde optiek. Hierbij wordt je in de groep individueel begeleid in het onderzoek naar je vraag of probleem. Daarbij is houding belangrijker dan inhoud. Het op deze manier werken in een groep blijkt erg goed te werken. In een veilige setting levert de groepsdynamiek inzichten op die alleen in relatie met anderen kunnen ontstaan.

Prijs €349,00

Delfgauw (Maandagavond 19.00 – 22.00u):
Data en tijden zijn in overleg met de groep eventueel nog aan te passen
23 oktober
20 november
18 december
22 januari
26 februari
26 maart
23 april
14 mei

Zaandam (Woensdagavond 19.00 – 22.00u)
Zodra voldoende animo